1001ha kruidenrijk grasland

Op naar 5000 hectare kruidenrijk grasland!

Kruidenrijk grasland is beter voor klimaat, biodiversiteit en bodem dan monocultuur grasland. Iedere hectare kruidenrijk grasland bespaart 500 kg kunstmest en daarmee 1000 kg CO2. Bovendien verbetert de onder- en bovengrondse biodiversiteit, en worden percelen beter bestand tegen droogte en wateroverlast.

1001ha helpt boeren met crowdfunding aan een flinke korting op kruidenrijk graszaad zodat ze laagdrempelig kunnen experimenteren. Dankzij gulle donaties van vele provincies, gemeenten, ministerie LNV, burgers en bedrijven, is er al voor ruim 4800 hectare verkocht aan in totaal bijna 1500 deelnemende melkveehouders. 77% van de boeren is enthousiast en wil verder met kruidenrijk, 97% van de deelnemers geeft aan dat de productie hetzelfde of beter is op hun kruidenrijke percelen.

Doe mee als melkveehouder, of doneer als burger! Klik op de button hieronder om meer over de actie te lezen en kruidenrijke mengsels met korting te bestellen.