Bestellen

Deze actie is bedoeld voor akkerbouwers die willen inzaaien op gronden die geschikt zijn voor akkerbouw (dus geen veen). Per akkerbouwer kan je 5 ha met korting bestellen. De mengsels zijn allen geschikt voor NKG en we hopen dat de deelnemers het mengsel tot het voorjaar laten staan, (kunst)mest besparen en van de gelegenheid gebruik maken om eens te experimenteren met NKG als dat past bij je bodem. Gebruik de keuzehulp om te kijken wel mengsel bij jou past. 

Er is dank zij crowdfunding voor meer dan 2.000 hectare aan korting beschikbaar! Dankzij bijdragen van provincies, gemeenten en de donateurs van Urgenda kunnen boeren in het hele land bestellen! 

Voor een goede registratie en om te voorkomen dat boeren meerdere keren bestellen, vragen we je voor je naar de bestelpagina gaat, eerst naar je provincie en postcode

Klik op de verschillende mengsels voor meer informatie. Bij de bestelling kunt u ook aangeven of we u op de kaart mogen vermelden. U bent welkom om deel te nemen aan alle informatiedagen en veldbezoeken, ook van de leverancier waar u niet van heeft besteld. In de loop van het aankomende jaar zullen we u tweemaal een enquête sturen, zodat we samen kunnen leren van uw ervaringen. Na de bestelling ontvangt u de factuur en meer informatie per mail. Veel plezier met uw aankoop.

Jouw gegevens

E-mailadres*
Postcode*
Provincie*