Over de actie

Korting op mengsels voor meer biodiversiteit en kunstmestbesparing

In 2020 sloegen LTO Nederland de handen ineen om 1001 hectare aan grasland kruidenrijk te maken. Iedere hectare kruidenrijk scheelt 500 kg kunstmest, 1000 kg CO2 en het is beter voor koe, bodem en biodiversiteit. Maar voor de boer is het een omslag in denken en werken, en het zaaizaad is duurder.

Boeren kregen dankzij een crowdfundingsactie 150 euro per hectare korting op productief kruidenrijk grasmengsel en krijgen daarbij gratis begeleiding. De korting geldt voor maximaal 3 hectare per boer zodat veel boeren kunnen meedoen en op laagdrempelige manier experimenteren met kruidenrijk. Het mengsel is dankzij de korting niet veel duurder dan Engels raaigras, dus de drempel om eens te proberen is heel laag.

De actie sloeg aan. Vele burgers, provincies, Rijk en gemeenten doneerden. Inmiddels zijn 4.800 ha ingezaaid door 1.500 verschillende boeren en wil 77% verder met kruidenrijk. 

Biodiverse groenbemesters

In de zomer van 2022 startte Urgenda een samenwerking met ZLTO om ook akkerbouwers te helpen met korting voor soortenrijke groenbemestermengsels. Dankzij een bijdrage van provincie Zeeland kregen 40 Zeeuwse akkerbouwers 75 euro/ha korting op 5 ha biodivers mengsel. De prijs lag daardoor rond de prijs van Gele Mosterd. Binnen 2 weken was de actie uitverkocht. De boeren waardeerden de actie met een 8 en de mengsels ook. Uit de enquete bleek dat de boeren gemiddeld 20% minder kunstmest en 24% minder mest gebruikten. 

Waarom groenbemestermengsels?

Steeds meer akkerbouwers houden in de winter hun akkers bedekt met gewassen. Vaak is dat met een enkele soort of een simpel mengsel. Maar wanneer akkerbouwers kiezen voor een wat duurder biodivers mengsel met vlinderbloemigen, is dat beter voor de bodem en de biodiversiteit. Bovendien wordt er stikstof vastgelegd en hoeft er in het vervolggewas minder (kunst)mest gebruikt te worden. En daarmee hebben we dubbel winst voor het klimaat: een gezondere bodem bevat meer koolstof en bodemleven. En minder kunstmest, betekent minder uitstoot van CO₂. Lees op deze pagina alles over de voordelen van groenbemestermengsels.

Landelijke campagne vanaf 2023

Na het succes van de Zeeuwse pilot schaalden we in 2023 op naar een landelijke actie. In heel het land konden akkerbouwers groenbemestermengsels bestellen met korting, dankzij bijdragen van provincies Noord-Brabant, Limburg, Groningen, Zeeland en Flevoland en dankzij een crowdfunding onder burgers. Er werd in 2023 meer dan 1000 hectare aan groenbemestermengsels besteld door zo’n 200 akkerbouwers. Zij waardeerden de actie met een 8,8 gemiddeld. Lees hier het hele evaluatieverslag.

DSV zaden, Neutkens en Ten Have

Net als bij 1001ha kruidenrijk grasland startten we met 1 zaadleverancier en bouwen we langzaam op naar meer. Het eerste jaar kwamen ZLTO en Urgenda terecht bij de Terra Life mengsels van DSV zaden. In het tweede jaar startten we de landelijke campagne met twee leveranciers – DSV en Neutkens – en 8 mengsels. Inmiddels is er een derde leverancier bijgekomen: Ten Have Seeds. In totaal kunnen akkerbouwers kiezen uit 14 mengsels, waarvan 6 biologisch.

Kijk voor meer informatie over de actie en over groenbemestermengsels op de volgende pagina’s: