Nieuws

Persbericht 20 juli 2022: Korting op verduurzaming voor Zeeuwse Akkerbouwers

Dankzij een bijdrage van de provincie Zeeland, en een samenwerking tussen ZLTO, DSV zaden en stichting Urgenda, krijgen Zeeuwse boeren nu 50% korting op de aanschaf van 5 hectare biodiverse groenbemestermengsels. Steeds meer boeren zaaien groenbemesters na de oogst om de bodem bedekt te houden en te beschermen tegen zon, wind en uitspoeling. Dankzij de kortingsactie kunnen 40 Zeeuwse akkerbouwers nu laagdrempelig experimenteren met hele biodiverse mengsels mét stikstofbindende planten. Zo kunnen ze kunstmest besparen bij het vervolggewas en zorgen voor meer opgeslagen CO2 en onder- en bovengrondse biodiversiteit. Vanaf vandaag kunnen Zeeuwse boeren bestellen via groenbemesters.1001ha.nl  Wees er snel bij, want op=op.

Groenbemesters

Het aantal hectare akkerland waar groenbemesters wordt gezaaid is tussen 2000 en 2016 gestegen van 87.000 naar 192.000 hectare. Steeds meer telers zien het nut van een investering in de bodem terug in een betere plantgezondheid en hogere opbrengst. Door de vlinderbloemige soorten in het aangeboden mengsel van DSV, kan tot 60 kg stikstof/hectare worden vastgelegd, zo blijkt uit recent Duits onderzoek. En dat scheelt kunstmest en CO2 uitstoot bij de vervolgteelt. Toch zijn nog veel boeren huiverig voor het gebruiken van mengsels door de hogere prijs en onbekendheid. ZLTO, Urgenda en DSV willen de boeren helpen met de koudwatervrees en de akkerbouwers de vele positieve kanten van groenbemesters laten ervaren. “In onzekere tijden met hoge kunstmestprijzen, is dit een simpele maar doeltreffende handreiking aan de boer”, aldus Hanneke van Ormondt van Urgenda.  

1001ha

De actie is een vervolgactie op de succesvolle crowdfundingsactie 1001ha kruidenrijk grasland. Deze actie van LTO Nederland, Urgenda en inmiddels 6 zaadleveranciers, valt in de smaak bij boeren. Al bijna 900 boeren deden mee en er is al voor 2500 hectare verkocht. Ook het Rijk, provincies en andere donateurs zien de actie als een concrete manier om zowel stikstof als CO2 te besparen met meer biodiversiteit. Iedere hectare kruidenrijk grasland scheelt vergeleken met ‘gewoon’ monocultuur grasland 500 kg kunstmest en 1000 kg CO2 uitstoot. Ook wordt de bodem beter bestand tegen hoosbuien en droogte en trekt het meer insecten, ondergronds bodemleven en vogels. De meeste boeren willen na het eerste experiment er mee verder.  

Help de boer een handje

Iedereen kan de boer helpen met verduurzamen. Door boodschappen te doen bij duurzame boeren, of door te doneren aan 1001ha kruidenrijk of groenbemesters. Want hoe meer donaties, hoe meer akkerbouwers en melkveehouders kunnen meedoen, hoe meer biodiverse akkers en weilanden en hoe meer CO2 we besparen. Wico Dieleman, ZLTO: “in Zeeland starten we nu met de eerste 200 hectare, maar ook hier is natuurlijk het doel om ver over de 1001 hectare heen te gaan.”

Meer weten?

  • Hanneke van Ormondt, Urgenda, 0645756529
  • Wico Dieleman, ZLTO, 0650528480
  • Arjan van der Vinne, DSV Zaden, 0618409667