terralife-solarigol-tr

TerraLife SolaRigol TR

72,00 (incl BTW)

TerraLife SolaRigol TR is een goed gebalanceerd soortenrijk mengsel:

 • Snelle bedekking
 • Intensieve doorworteling
 • Flinke bovengrondse biomassa
 • Past o.a. vóór aardappelteelt maar ook als akkerrand

Beschrijving

Biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten als Tillage Rammenas en vlas. Deze soorten zijn door hun specifieke wortelgroei in staat bodemlagen te doorgronden en verbeteren de infiltratiecapaciteit.

 • De andere plantensoorten in het mengsel dienen voor een snelle bedekking en intensieve doorworteling
 • Naast een goede beworteling ook een flinke bovengrondse biomassa
 • Vlinderbloemigen zorgen voor stikstof-productie, goede humusopbouw en mineralenbinding. Wikken stimuleren bovendien anti-pathogene bodembacteriën. Vlas verbetert de beschikbaarheid van silic
 • Past o.a. vóór aardappelteelt maar ook als akkerrand


Componenten:

 • 43% vlinderbloemigen
 • 14% kruisbloemigen
 • vlas, Japanse haver, niger, zomerwikken, alexandrijnse klaver, bladrammenas Deeptill TR, deder


Brochure:

Download hier de TerraLife brochure

Video:

Kijk de video van DSV over Terralife.