Over DSV zaden Nederland:

DSV zaden Nederland is een plantenveredelings- en zaadbedrijf dat al ruim 70 jaar groeit. De focus
van onze activiteiten is de ontwikkeling van hoogwaardig zaaizaad van innovatieve, gezonde
rassen en mengsels voor uiteenlopende toepassingen in landbouw en recreatie. We groeien óók
in kennis, ervaring en duurzame productinnovatie. Met ruim 700 collega’s, waarvan een derde werkt in research, en vestigingen in zeven Europese landen zijn we ‘leading in breeding’. We denken groot, maar opereren met korte lijnen. Het liefst één op één met onze telers, onze dealers en in het veld bij onze eindgebruikers. We helpen onze klanten om in dubbele zin te groeien: in kennis en rendement. Dat is groei door innovatie.

Over TerraLife®

TerraLife® is het resultaat van jarenlange kweek- en onderzoekprogramma’s. De bijzondere specifieke vruchtopvolgende werking van groenbemestermengsels met verschillende soorten is vanaf de beginontwikkeling bepalend geweest voor het huidige TerraLife® programma. Door onderzoek bekijken we hoe we dit bodemleven nog meer kunnen activeren, want dit helpt ons om de bodemweerbaarheid te verbeteren. Stikstof wordt uit de lucht gehaald, die weer als voeding beschikbaar komt voor alle planten. Dit helpt mee aan de transitie naar kringlooplandbouw, meer biodiversiteit en een weerbare bodem.

Onze merken staan voor:

innovatie | onderzoek & ontwikkeling |geïntegreerde kwaliteit | intelligente teeltconcepten