Sjaak Bil

'Kaal land is het slechtste wat er is. Groenbemesters zijn goed voor de grond, de waterhuishouding en biodiversiteit.'

Sjaak en Nicole Bil runnen een akkerbouwbedrijf van 90 hectare op de Zeeuwse zeeklei. Afgelopen jaar deed hij mee met de actie 1001ha groenbemesters. Hij zaaide 5 hectare in met TerraLife Solarigol.

Op zijn bedrijf teelt Sjaak poot- en consumptieaardappelen, suikerbieten, tarwe, graszaad, koolzaad en afwisselende teelten als Japanse haver en veldbonen. Hij heeft al langer ervaring met groenbemesters: zo’n 30 – 40 hectare staat ‘s winters bedekt met groenbemestermengsels. ”We proberen zo min mogelijk grond kaal te hebben, zeker gedurende het najaar en in de winter.” Dankzij de diepwortelende soorten in het groenbemestermengsel blijft de grond los. Bovendien houden de planten de beschikbare nutriënten vast, die in het voorjaar dan weer terug in de grond komen.  

Sjaak gebruikt de groenbemester op de percelen waar het seizoen erop aardappelen en bieten komen. Om het perceel voor te bewerken trekt hij na de oogst van graszaad of tarwe, de grond diagonaal los met een vaste tandcultivator. Daarna gebruikt hij een bouwvoorlichter met rotoreg en zaaimachine erachter om de bovenste laag fijn te maken en de groenbemester in te zaaien. ‘’We doen zo veel mogelijk niet-kerend, dus in plaats van ploegen werken we de groenbemester in het voorjaar in. Dat is ook weer goed voor het bodemleven.’’

Vervolgens laat Sjaak de groenbemester staan tot ca. 1 april. ”Het grootste gedeelte was door de vorst al afgestorven. Dat konden we makkelijk onderwerken.” Daar waar nog wel groenbemester stond hebben ze met de klepelmaaier gemaaid.

Over een paar weken wordt op de percelen de minerale stikstof in de bodem gemeten, om te zien of er eventueel nog iets moet worden aangevuld. Ervaring van voorgaande jaren leert dat groenbemesterpercelen met minder kunstmest toekunnen. Sjaak merkt ‘’zeker’’ positief verschil tussen de percelen mét en de percelen zonder groenbemester, en is vastberaden om door te gaan met het gebruik van groenbemesters. ‘’Doordat er meer organische stof in de toplaag zit, zie je dat het gewas beter groeit en de bodem een mooiere structuur heeft.’’

Over de deelname van Sjaak en Nicole aan de pilot van vorig jaar is ook een artikel geschreven in de Nieuwe Oogst.


Over de boerderij

Contactpersoon

Sjaak Bil

Soort bedrijf

Graanbedrijf

Plaats

Kerkwerve