Peter Dieleman

'Zonder deze proef had ik het nooit geprobeerd.'

Peter Dieleman heeft een akkerbouwbedrijf van 110 hectare, waar hij poot- en consumptieaardappelen, wintertarwe en wintergerst verbouwt. Afgelopen jaar deed hij mee aan de pilot van 1001ha groenbemesters in Zeeland. Hij zaaide 4,5 ha in met TerraLife SolaRigol TR. ”Zonder deze proef had ik het nooit geprobeerd.”

Peter besloot aan de pilot mee te doen omdat hij merkte dat het gebruik van groenbemesters steeds meer speelde onder zijn collega’s. ”Als je een buurman het ziet gebruiken, denk je: misschien moet ik daar ook eens een proefje mee doen. Dit is een perceel waarvan bekend is dat er vrij weinig magnesium in de bodem zit, en waar de knolzetting van de aardappelen weleens kan tegenvallen. Met een groenbemester kunnen we die mineralen hopelijk beter vasthouden.” Begin augustus vorig jaar zaaide Peter het mengsel in, na de grond eerst te hebben voorbewerkt met een cultivator. Door het vroege zaaien was het gewas al goed rijp voordat het de winter in ging, waardoor een groot gedeelte in de winter afstierf. ”Er zijn collega’s geweest die een maand later gezaaid hebben. Hierdoor overleefde een groter deel van de groenbemester de winter en kwam die veel groener de winter uit. Ik vond het wel lekker dat het niet te groot was. Ik hoefde er nu geen chemische onkruidbestrijding of forse bewerking op uit te voeren.”  

Na de winter heeft Peter de groenbemester in de grond ondergewerkt met een volveldfrees. In tegenstelling tot zijn andere percelen heeft hij dit perceel niet geploegd. Of dat een ander resultaat oplevert? Dat moet nog blijken. ”De planten op de groenbemesterperceel en het geploegde perceel staan er nu hetzelfde bij. In de komende weken gaan we zien of deze aardappels het anders doen dan die op de geploegde percelen.” Als blijkt dat de planten op het proefperceel sterker zijn, wil Peter ook zijn mesttoevoer terugbrengen.

De foto hieronder is genomen op de scheidingslijn tussen de twee percelen. Links: groenbemester; niet geploegd. Rechts: geen groenbemester, wel geploegd. [20 juni 2023]

Over de boerderij

Contactpersoon

Peter Dieleman

Soort bedrijf

Graanbedrijf

Plaats

Zaamslag