Harald Simmelink

'Ik wil mijn grond het hele jaar groen hebben'

Harald Simmelink heeft een akkerbouwbedrijf van 60 ha en 20-25 schapen. Hij verbouwt o.a. aardappels, suikerbieten, cichorei, veldbonen, erwten en diverse granen. Harald deed in 2023 voor de tweede keer mee met de campagne 1001ha.

Hij is met zijn bedrijf al jaren bezig met regeneratieve landbouw en doet aan niet kerende groenbewerking (NKG). Daarbij is het belangrijk dat het perceel het hele jaar groen is. ‘Levende wortels in de grond zijn cruciaal voor de voeding van het bodemleven, hierdoor creëer je een stabiele bodemstructuur zonder ploegen.’

Dit jaar heeft zo’n 30 ha biodiverse groenbemesters gezaaid, waarvan 5 ha met de TerraLife SolariGol TR mix. Vóór het inzaaien van het mengsel teelde hij gele erwten op dit perceel en na de groenbemester komen er suikerbieten te staan. Het groenbemestermengsel is direct gezaaid zonder de grond te bewerken of te bemesten.

Hij laat de groenbemester het liefst zo lang mogelijk staan en werkt hem ook niet onder voor het volgende gewas gezaaid wordt. Voor fijnzadige gewassen haalt hij de groenbemester nog weleens eerder weg, omdat de vertering van de groenbemester de begin ontwikkeling van het gewas in de weg kan zitten.

Naast de TerraLife SolariGol TR mix gebruikt hij ook veel andere biodiverse groenbemestermengsels. ‘Ik meng ook veel zaadmixen zelf, waarbij ik de zaden kies afhankelijk van het zaaimoment, de grond en het gewas dat daarna op het veld komt te staan.’ Ook zorgt hij dat zijn mengsels altijd winterhard zijn. ‘Veel boeren vinden het niet erg als de groenbemester al wat kapotvriest, maar ik wil mijn grond juist het hele jaar groen hebben.’

Hoewel hij dus sowieso gebruikmaakt van biodiverse groenbemesters is hij erg blij met de actie. ‘Het scheelt voor mij geld en haalt veel andere boeren over om die eerste stap te zetten, wat heel erg belangrijk is.’ Hij zou ook graag zien dat er meer mensen meedoen en de sponsoring naar meer hectares en meer zaadmixen uitbreidt.

Over de boerderij

Contactpersoon

Harald Simmelink

Soort bedrijf

Akkerbouwer

Plaats

Bruinisse