Dik Hoogenboom

'Het gebruik van een groenbemester is heel belangrijk om extra mineralen in de grond te krijgen'

Dik Hoogenboom heeft een melkveebedrijf waar hij op klei- en veengrond 40 ha gras en 10 ha snijmaïs verbouwt. Hij deed afgelopen jaar voor het eerst mee met biodiverse groenbemesters en zaaide toen 4,6 ha in met de mix Optima Rapide grain.

Op de kleigrond waar hij de groenbemester heeft gezaaid verbouwt hij normaliter zijn snijmaïs. Voor de groenbemester stond er maïs en hij zal ook weer snijmaïs zaaien als de groenbemester weg is. Om het land voor te bereiden op het zaaien heeft hij gecultivatord. Hij heeft zijn grond voor het zaaien van de groenbemester niet bemest en zal dat ook niet doen voor hij maïs zaait. ‘De grond die ik gebruik is van de provincie, daarom mag ik niet mesten. Het gebruik van een groenbemester is daarom heel belangrijk om extra mineralen in de grond te krijgen.’

De kortingsactie was voor hem een hele belangrijke reden om het een keer uit te proberen. Hij heeft eerder twee keer meegedaan aan de campagne 1001ha Kruidenrijk Grasland en zo kwam hij de actie met de biodiverse groenbemesters op de website tegen. ‘Ik hoop met de biodiverse groenbemesters op meer biodiversiteit en beter bodemleven zodat mijn snijmaïs hierna beter groeit.’

Dik heeft de groenbemester in oktober ingezaaid en laat het staan tot eind april, waarna de grondbewerking voor de maïs plaats vindt. Voor de maïs het land op gaat, gaat hij de groenbemester kort maaien en onderwerken door te spitten. Hij is zeer tevreden met de actie en gaat meer percelen inzaaien met een soortenrijk groenbemestermengsel met vlinderbloemigen. Komend jaar is hij ook weer van plan om voor 5 ha mee te doen. ‘Het lijkt me beter dan een enkelvoudige groenbemester voor het bodemleven.’

Over de boerderij

Contactpersoon

Dik Hoogenboom

Soort bedrijf

Melkveehouder

Plaats

Montfoort