Over de actie

1001 ha – kruidenrijk grasland

LTO en Urgenda sloegen september 2020 de handen ineen om 1001 hectare aan grasland kruidenrijk te maken; boeren kunnen dankzij een crowdfundingsactie van Urgenda 150 euro per hectare korting krijgen op de aanschaf van productief kruidenrijk grasmengsel en krijgen daarbij gratis begeleiding. De korting geldt voor maximaal 3 hectare per boer zodat veel boeren kunnen meedoen en op laagdrempelige manier experimenteren met kruidenrijk.

Kruidenrijk grasland is gezond voor koeien, bodem, klimaat en milieu. Door de stikstofbindende klavers is kunstmest overbodig. Per hectare scheelt het ongeveer 500 kg kunstmest en 1000 kg CO₂. De mix aan planten zorgt ook voor een gezondere en klimaatbestendigere bodem en voor meer voedsel voor insecten boven én onder de grond. Maar de aanschaf van het zaaigoed is duurder dan de aankoop van graszaad. Bovendien betekent het een andere manier van bemesten en maaien. Voor de boer best een grote stap. De actie is succesvol onder boeren.

Uit enquête blijkt dat boeren erg tevreden zijn met de actie. Dankzij donaties van vele burgers, het ministerie (1000 hectare), provincies Brabant (575 ha!), Gelderland (200 ha), Groningen, Utrecht, Noord-Holland en Zeeland (ieder 100 ha) en van Natuurmonumenten, Patagonia en Triodos Foundation is al ruim 2500 hectare verkocht.

Biodiverse groenbemesters

Dit voorjaar is vanuit ZLTO en Urgenda het idee opgepakt, en verder onderbouwd, om een ‘gelijkwaardige’ actie op te starten, maar nu voor akkerbouwers, middels biodiverse groenbemesters.

Groenbemesters worden steeds bepalender voor de akkerbouwers in Nederland. Waar in het jaar 2000 er nog 87.000 hectare groenbemesters en mengsels werden gezaaid, was er in 2016 een stijging naar 192.000 hectare. Niet alleen akkerbouwers zien het nut van groenbemesters inzaaien, ook de overheid zag het profijt en verwerkte het inzaaien van groenbemesters in het GLB. Dit nut werd ook vaak bevestigd door wetenschappelijke proeven, welke zich nu meer verplaatsten richting het nut van verschillende mengsels.

Voordelen groenbemesters

De populariteit van groenbemesters is de laatste jaren steeds groter geworden; telers zien het nut van een investering in de grond terug in een betere plantgezondheid en hogere opbrengst. Ook kan bijvoorbeeld door middel van vlinderbloemige soorten stikstof worden gewonnen uit de lucht welke een besparing opleveren bij de vervolgteelt. Daarnaast voorkomt het uitspoeling van nutriënten en heeft het een positieve bijdrage op het bodemleven en dus biodiversiteit.

Provincie Zeeland

De provincie Zeeland, deelnemer in de campagne 1001ha kruidenrijk grasland, is een echte akkerbouw provincie. Met een bijdrage van 15.000 euro van de provincie kan de actie ‘1001ha biodiverse groenbemesters in de zomer van 2022 van start. 

Over DSV zaden 

ZLTO en Urgenda kwamen voor deze eerste pilot terecht bij de Terra Life mengsels van DSV zaden. DSV zaden Nederland is een plantenveredelings- en zaadbedrijf dat al ruim 70 jaar groeit. De focus van onze activiteiten is de ontwikkeling van hoogwaardig zaaizaad van innovatieve, gezonde rassen en mengsels voor uiteenlopende toepassingen in landbouw en recreatie. We groeien óók

in kennis, ervaring en duurzame productinnovatie. Met ruim 700 collega’s, waarvan een derde werkt in research, en vestigingen in zeven Europese landen zijn we ‘leading in breeding’. We denken groot, maar opereren met korte lijnen. Het liefst één op één met onze telers, onze dealers en in het veld bij onze eindgebruikers.  We helpen onze klanten om in dubbele zin te groeien: in kennis en rendement. Dat is groei door innovatie.

Over TerraLife®

TerraLife® is het resultaat van jarenlange kweek- en onderzoekprogramma’s. De bijzondere specifieke vruchtopvolgende werking van groenbemestermengsels met verschillende soorten is vanaf de beginontwikkeling bepalend geweest voor het huidige TerraLife® programma. Door onderzoek bekijken we hoe we dit bodemleven nog meer kunnen activeren, want dit helpt ons om de bodemweerbaarheid te verbeteren. Stikstof wordt uit de lucht gehaald, die weer als voeding beschikbaar komt voor alle planten. Dit helpt mee aan de transitie naar kringlooplandbouw, meer biodiversiteit en een weerbare bodem.